Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio

Lisää
29.09.2013 00:28 - 29.09.2013 00:31 #20395 : rcislandlake
Jukkiksen pääkirjoitus antoi aihetta mietiskelyyn. Jutussa voi olla todellakin perää. Tiedän, että erään alamaailman ihmisen kaveeraajat ovat kummasti kaikki kolme päätyneet hukkumaan Keuruun suunnalla. Mitä todennäköisimmin alamaailma käyttää nykyään tätä tapaa velkojen maksuna.

Sinänsä asia ei ole todellakaan uusi suomalaisille... Järvi vain näyttää ruumiit, joten ennenvanhaan kun oli vähemmän ihmisiä ja tiedettiin ihmisten väliset skismat, niin upotus tehtiin suohon. Siten ei olisi ihme, jos ojitetuista pelloista löytyisi ruumiita, tai nykyisistä soista.

Omassa sukututkimuksessa on eräs aukko. Erään henkilön kerrotaan lähteneen Amerikkaan. Siellä hänet on kertomuksen mukaan julistettu kuolleeksi 8 vuoden päästä. Mutta en löydä lähtö- tai saapumisasiakirjoja. Sitäpaitsi mies oli talon vanhin poika, joka olisi perinyt suuren ja kannattavan tilan Pohjoisessa. Samaan aikaan kun miehen kerrotaan olevan Amerikassa, tälle syntyy toinen tytär, ensimmäinen kuolee tämän vielä ollessa Suomessa (?). Kolmas syntyy 3 vuotta miehen jälkeen ja nyt ei voida enää väittää miehen omaksi, ja miehen vaimo, joka ei ollut vielä eronnut eikä siis lähtenyt Amerikkaan, joutuu ulos talosta ja kuolee vain 2 vuoden kuluttua jättäen 2 tytärtä huutolaislapsiksi. Niinköhän äijä koskaan lähti Amerikkaan ? Olisko Lapin loputtomissa soissa vielä tänäkin päivänä ?

"Urohon upottajat" Kalevalaisessa runossa

SKVR VII1
679. Ilomantsi. Eur. G, n. 646. -45.
Megrijärvi. Simana Sissonen ja Simana Huohvanainen (KT, n. 223). Eräitä vaaleammalla musteella tehtyjä korjauksia piti J. Krohn Huohvanaisen lisäyksinä; ne on tähdillä merkitty ja b-kohtana Krohnin mukaan julkaistu (KT, n. 227). Sissosen runosta E. kirjoittaa Lönnrotille 19/7 45: "merkillisin [edellä on Simana Sissosen runoista puhetta] on, sammon selitys (runossa: sammi), jonka runo Väinämöisen Pohjolan matkassa esittää seuraavasti:Tuop' oli vanh[a] V[äinämöi]nen Mäni riista riihen luokse, Oluella ukset voiti, - - - Latjaili laivan täyen, Saatto suuren sammen täyen, Laitto laivansa merelle, Saatto sammen lainehille. Siten ja myös Sissosen oman lausunnankin mukaan on Sampo = laiva. Kirjokannelle saadaan toinen selitys, joka osoittaa, ettei se ole Sammon epiteetti vaan on = portti. - Joukamoinen tahtoo Väinämöista laulamaan matkalla, mutta saa muun muassa vastaukseksi, että Portit Pohjolan näkyvät, Paistavat pahat veräjät, Kannet kirjo kiimottavat. (Ks. Niemi, D. E. D. Europaeuksen kirj. ss. 7-8.) a . Yksi v[anha] V[äinämöinen], Toin[en] sep[po Ilmarinen], Kolm[as] n[uori] J[oukamoinen] Läksi selvälle merelle, 5 Lakialle lainehille Pitkän Pohjolan#1 povehen, Miehen syöjien kylähän, Urohon upottajien. Iki vanha V[äinämöinen] 10 *Meni riista riihen luoks⌈e⌉*, Oluella ukset voiti, Kaljalla saranat kasto, Jott ei ulvo Pohjan#1 ukset, Nau'u Hiitolan#1 saranat#2. 15 Latjaeli laivan täyen#3, Saatto suuren sammon#4 täy'en, Laitto laivansa merelle, Saatto sammon lainehille#5. Läksi#6 mielellä hyvällä, 20 Iloten omille maille. Tuo oli v[anha] V[äinämöinen] Laskevi meren vesiä, Lakehilla lainehilla; Laski päivän ensimäisen. 25 Virkki n[uori] J[oukamoinen]: "Laula, v[anha] V[äinämöinen], Hyreksi, hyvä sukunen, Pohjolassa käytyäsi, Hyvän sammen saatuasi!" 30 Virkki v[anha] V[äinämöinen]: "Aikanen ilon pioksi, Varahainen laulannaksi, Portit Pohjolan#1 näkyvi, Paistavi pahat veräjät, 35 Kannet kirjo kiimottavat Miehen syöjästä kylästä, Urohon upottajasta." Jopa siitä päänä toissa Virkk: 40 "Laula, [vanha Väinämöinen], Hyreksi, [hyvä sukunen], Pohjo[lassa käytyäsi], Hyv[än sammen saatuasi]!" Virk[ki vanha Väinämöinen]: 45 "Aika[nen ilon pioksi], Varah[ainen laulannaksi], Portit [Pohjolan näkyvi], Paist[avi pahat veräjät], Kannet [kirjo kiimottavat] 50 Miehen [syöjästä kylästä], Uroh[on upottajasta]." Virkki sep[po] Ilm[arinen]: "Oisinko itse perässä Laulasinpa, taitasinpa." 55 Äsken laulo V[äinämöinen]; Jyriä urolla ääni Lainehilla laulaessa, Vesillä viheltäessä#7: Vuoret loukki, vaarat paukk⌈o⌉, 60 Kaikki kalliot järisi, Vaan ei leu'at#8 lonkaellut#9 Väi[nämöi]sen laulellessa, Ilotessa Ilm[arisen]. Kusiainen kurja poika 65 Tuo kusi kuren jaloille. Kurki laski suuren kulkun, Väkilintu väljän äänen, Parkasi pahan säv[elen]. Tuosta Pohjola#1,#10 havatsi, 70 *Pohjan eukko ylös nousi,* Itse Po[hjo]lan#1 emäntä *Juoksi riista riihen luokse Kartanoa katsomahan: Riista kaikki pois kadonna*. 75 Katso karjansa katovan, Alenevan arviohon#11. Pani joukon jousihinsa, Laitto miehet miekkohinsa, Sata miestä soutamahan, 80 Tuhat ilman istumahan; Läksi V[äinä]mön jäl'estä. Jo päivänä kolm[antena] Virkki sepp[o Ilmarinen]: "Hoiot v[anha] Vä[inämöinen], 85 Selkiä on etinen ilma, Taakia takanen puoli." Jo tulevi Pohjan#1 pursi, Satahanka halkoavi, Sata miestä [soutamassa], 90 Tuhat ilm[an istumassa]. Sanoi seppo#12 I[lmarinen]: "Oi'ot v[anha] V[äinämöinen]. Ota piitä pikkuruisen, Tauloa takivähäisen, 95 Luomma luo'oksi merelle, Salasaari siunoamme, Luoto pitkä pohjosehen, Suvehen sitä pitempi, Itähän i'äti pitkä, 100 Loppumaton luotehehen. *Johon puuttuu Pohjan#1 pursi Veno Hiitolan#1 takeltuu." Tuo oli v[anha] V[äinämöinen] Otti piitä etc.* 105 Siihen puuttu Pohjan#1 pursi, Satahanka salpasihen. Tuo on itse Pohjan#1 eukko. Jal'oin tammasi vetehen, Läksi purtta nostamahan, 110 Laivoa kohottamahan. Eipä pursi liikukana.#13,#14 Siitä muuttu mustaseksi, Käänty kokkolintuseksi, Sata pani miestä siiven pǟlle, 115 Tuhat siiven tutkamille, Kymmenen kynän nenille, Läksi V[äinä]mön jälestä. Virkko seppä [Ilmarinen] *Päivän kolmannen perästä*. 120 "Hoi'ot, v[anha] V[äinämöinen], Selkiä etinen ilma, Taakia taka[nen taivas], Jo tulevi Pohjan#1 eukko, Sata on miestä [siiven päällä], 125 Tuhat [siiven tutkamilla], Kymm[enen kynän nenillä]." Liitelevi, laatelevi Päähän purren V[äinamöi]sen, Kohta kokkahan kohosi. 130 Virkko seppo I[lmarinen]: "Oi'ot v[anha] V[äinämöinen], Nostapas mela merestä, Lapiasi lainehista, Lyöös kynsiä kavetta#15!" 135 Sitte v[anha] V[äinämöinen] Jo nosti mel[an merestä], Lapi[ansa lainehista], Iski kynsiä kavetta. Muut kynnet meni muruiksi, 140 Jäi yksi sakarikynsi, Jolla purtta nostamahan, Venoa ylentämähän. Virkki v[anha] V[äinämöinen]: "Jos lienet pursi luojan luoma, 145 Veno veistämä jumalan, Syrin syöksete merehen, Laioin lainehin ajate!" Jo meni meren sisähän, Lankeis laiva lainehisen. 150 Itse v[anha] V[äinämöinen] Syrjin#16 syöksihen vetehen, Lankeis laivoin lainehisen, Menevi meren sisähän. Itse#17 Pohjolan#1 emäntä 155 Nosti talman taivahalle#18, Sumun ilmalle ylenti. Laulo v[anha] V[äinämömen] Selvässä meren sisässä, Lakehissa lain[ehissa]: 160 "Ei oo mies vähän pahempi#19 U'ulla#1 upottaminen, Terhenellä voittaminen." Itse Pohjolan#1 emäntä Läksi itkien kotihin, 165 Kallotellen kaupuntihin.#20 Ylös#21 nousi V[äinämöinen] Yön kolmen levättyänsä Selvässä meren sisässä, Lakehissa lai[nehissa]. 170 *Otti ruoskan ruohon karvan,*#22 Iski vettä piiskallah⌈an⌉, Merta siimalla sivalti: Sima siuku siiman tiestä, Utu ruoskan nauskehesta, 175 Nousi talma taivahalle#23, Utu ilmoille yleni, Selvisi utu mereltä. b. Huohvanaisen muistutukset ja lisäykset (KT, n. 227). 10. Meni riista-riihen luokse. Ss:n 55-58 edellä: "förut". Kenties on tarkoitus, että ne jo kuuluivat V:sen vastaukseen. 58. [Vesillä] hyreksiessä. 69. [Tuosta] Hiitola [havatsi.] (tästä, Europaeus kertoo, ukot kovaan kiistelivät, kumpi olisi oikeassa). 70, 72-74. Tämän jälkeen H. lisäsi: Pohjan eukko ylös nousi, Juoksi riista riihen luokse, Kartanoa katsomahan: Riista kaikki pois kadonna! 100 säkeen jälkeen lisäsi H.: Johon puuttuu pohjan pursi, Vene hiitolan takeltuu." Tuo oli v[anha] V[äinämöinen] Otti piitä etc. 111-13 säkeiden sijasta H. lauloi: Ei veno ylenekänä. Tuopa itse P[ohjolan] em[äntä] Iskulinnuksi tekehin, Hartehistahan havukan, Vaakalintu vaattehistahan. 119. Päivän kolmannen perästä. 155-156. U'un huokuvi merelle, Aueren ilmalle tekevi. 160. [Ei oo mies] pahanekana. 170. Otti ruoskan ruohonkarvan.


גברי (בן מלחמתי) יוחָנָן חסיד משיח אִי אגם - Gav'riy (ben milchamtiy) yochanan hasid masiach iy agam
Viimeksi muokattu: 29.09.2013 00:31 rcislandlake. Syy: muoks

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
29.09.2013 13:40 #20397 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
En tiedä joko olet lukenut ”Suomen Mysteerit” mutta siinähän on näitä aiheita syvällisemmin mitkä sua täällä kiinnostaa? Myös tämä sarjamurhaaja-aihe.
Yhtä kaikki, Hymiö-tappaja näkyy siirtyneen eläkkeelle sillä kuluvana vuonna hänestä ei ole kuulunut. Saapa nähdä aloittaako hän tänä vuonna. Ehkä hän on kuollut, pelästynyt että hänestä jo puhutaan tai sitten siirtynyt vieraille maille – kuka tietää. Melkoisen uhrilauman hän kuitenkin on jättänyt jälkeensä.

Toinen –aiempi – murha-aalto oli ruotsinlaivoilla 90-luvulla jolloin hän oli tuuppimassa kännisiä nuoria mereen. Tätä kai Helsingin väkivaltayksikkö tutkikin, mutta sen ainoan kerran kun olen näiden murhatutkijoiden kanssa ollut puheissa, he kiistivät sellaisen olemassaolon. toisaalta se saattaa olla tottakin, tai sitten vaan taktista puhetta jolla rauhoitellaan mielialoja.
Hukkumiskuolemat alkoivat heti ruotsinlaiva-tapausten jälkeen ja mikään ei tietenkään sodi, etteikö kyseessä olisi sama henkilö, joka nyt vaan siirtyi kuivalle maalle kun ruotsinlaivat kävi liian ahtaiksi murhapaikoiksi.
Luulen jopa että hän on alkujaan kotoisin Turun suunnasta, ja yksi tapa jolla hän houkuttaa uhrinsa voi olla se, että hän olisi taksikuski. Sellainen taksi vieläpä jonka takaistuin antaa mukavan sähkötällin joka vie tajun kankaalle.

Toki on toisiakin teorioita. Ottaen kansainvälisen kontekstin huomioon, amerikan hymiö-tappajan ja ranskalaisen tuuppaaja-jackin, kyse saattaa olla jengimurhista. tämä on ehkä kaukaa haettua.
Hivenen reaalisempaa on että kaikki nää nuoret miehet on pelanneet nettipokeria, joka hukkumisten aikaan olikin suuressa suosiossa, ja velkaantuneet pahasti jollekulle. Erityisesti jollekulle liigalle joka on soluttautunut nettilkasinoihin, ja voisi kuvitella venäläismafian ainakin siellä hengaavan kynien varomattomia nuoria miehiä. huonoille velallisille järjestetään sitten joku ammattimainen palkkatappaja perään. Olisikin kiva tietää moniko näistä uhreista on pelaillut nettipokeria jollain kansainvälisellä saitilla.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
29.09.2013 16:02 #20398 : rcislandlake
Vastaus käyttäjältä rcislandlake aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Mistä näitä tietää ? Poliisi levittää vain kädet, kun tietää että mahdollista syyllistä ei voi saada kiinni.
www.iltalehti.fi/uutiset/2013092917545679_uu.shtml

Kaksi lintumetsällä ollutta miestä tekivät karmivan löydön Kuppilannevalta Vihannista.
Ruumiissa olleiden ulkoisten merkkien perusteella poliisi epäilee, että kuolemasta on kulunut useita viikkoja, mahdollisesti jopa kuukausia. Poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta.
Vainajan henkilöllisyys on poliisilla selvityksen alla.

www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/kaakkolammen-hukkumisessa-ei-epailla-rikosta/1363555
www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288361245846.html
Onkohan tuossakaan kaikki ? Ainakin tosiaan vielä tänä vuonna hukkui miehiä, joista yhden kanssa jopa olen ollut puhevälissä yli vuosi sitten tutun tuttuna. Ehkä s-murhaaja ei enää murhaa, mutta ilmiö upottaminen ei ole mihinkään hävinnyt..

גברי (בן מלחמתי) יוחָנָן חסיד משיח אִי אגם - Gav'riy (ben milchamtiy) yochanan hasid masiach iy agam

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
29.09.2013 22:29 #20402 : rcislandlake
Vastaus käyttäjältä rcislandlake aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288604145544.html

Noin 30-vuotias mies hukkui Keravanjokeen Vantaalla sunnuntai-iltana.
Pelastuslaitos sai hälytyksen veden varaan joutuneesta miehestä puoli kahdeksalta illansuussa. Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle mies vajosi pinnan alle.

Pintapelastajat ja sukeltajat etsivät häntä ja saivat hänet nostettua pintaan. Mitään ei kuitenkaan enää ollut tehtävissä.

Ei tiedetä, miten mies oli joutunut veteen.


גברי (בן מלחמתי) יוחָנָן חסיד משיח אִי אגם - Gav'riy (ben milchamtiy) yochanan hasid masiach iy agam

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
29.09.2013 22:35 #20403 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Nämä on vääriä hälytyksiä. Hymiö-tappaja etsii vain nuoria miehiä iältään 19-23v. Hän iskee lauantaiyönä ravintoloiden sulkemisaikaan 01-04 välisenä aikana ja toimii vain kun vuodenaika on riittävän pimeä.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
29.09.2013 23:04 #20404 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Hymiömurhia tehdään ympäri maailmaa eli kyseessä on luultavasti kansainvälinen salaseura.

sfkillers.com/

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
29.09.2013 23:14 #20405 : rcislandlake
Vastaus käyttäjältä rcislandlake aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Onko tällä tekemistä rodullisten seikkojen kanssa, vai mikähän lienee motivaatio ?

גברי (בן מלחמתי) יוחָנָן חסיד משיח אִי אגם - Gav'riy (ben milchamtiy) yochanan hasid masiach iy agam

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
30.09.2013 08:49 #20408 : rcislandlake
Vastaus käyttäjältä rcislandlake aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Carattan sivujen kautta näin pohdinnan, että sarjamurhaajat saattavat tosiaan olla jopa harhaa.. tai ylläpitää Legendaa.. Vähän kuin Legenda Mustanaamiosta tai joulupukista. Yksi mutta monta..
www.unexplained-mysteries.com/news/255098/detective-claims-jack-the-ripper-didnt-exist

גברי (בן מלחמתי) יוחָנָן חסיד משיח אִי אגם - Gav'riy (ben milchamtiy) yochanan hasid masiach iy agam

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
30.09.2013 11:49 #20410 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Hymiö-murhat edustavat myös ns täydellistä murhaa. ei konkreettisia jälkiä henkirikoksesta, ei silminnäkijöitä, uhrit pahinta riskiryhmää eli holtittomia nuorukaisia umpikännissä jne. Hymiö-tappaja on tuomittu jäämään myytiksi, spekuloinniksi oliko hän todellinen vai yksinomaan monen onnettomuuden summa. Näin asia tulee suurella todennäköisyydellä olemaan.

Tai kuten se Langalla-tv-sarjassa todettiin:
Spurgu: "Minä tiedän kuka sarjamurhaaja on?"
Toimittaja (kiinnostuneena): No kuka?
Spurgu: Uskotko että Saatana voi ottaa lihallisen hahmon ja kulkea meidän ihmisten keskuudessa?

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
30.09.2013 17:30 #20414 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Tuosta ketjusta näkee aika hyvin miten nettikansa kehittelee sarjamurhaajateorioita.

www.murha.info/phpbb2/viewtopic.php?f=19&t=749&sid=4850810ee172542ad46bcd4b00212603

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
01.10.2013 10:55 #20418 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Toisaalta – jos tätä ajattelee tilastollisesti niin seassamme on aito sarjamurhaaja. Kun tapauksia listaa niin saa seuravanlaisen yhteenvedon:
v. 2000 1 tapaus
v. 2005 1 tapaus
v. 2006 1 tapaus
v. 2007 2 tapausta
v. 2008 5 tapausta
v. 2009 2 tapausta
v. 2010 3 tapausta
v. 2011 1 tapaus
v. 2012 0 tapausta

tässä pistää silmään miten alkaa tapahtua kehittymistä, tapausten kiihtymistä ja sitten yllättäen kaikki loppuu kuin seinään. Tarkalleen hän lopetti vuoden 2011 talvella. Näitä juttuja pitäis tietenkin kaivella kauempaakin mutta luulen kumminkin että on aikas uniikkia että tyypit kävelee kapakasta suoraan järveen kun tahdoton sopulilauma. Se näyttää ilmiöltä joka oli hetkellinen ja määrältään lukuisa ja sitten tapaukset taas loppuu kun seinään. melkoinen mysteeri. Ainoa vaan että tän pidemmälle tässä pohdinnassa ei tulla pääseen. aina on mahdollisuus että kyse on yksinomaan sarjasta eriskummallisia onnettomuuksia. Rikos on tällä kertaa katsojan silmässä.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
01.10.2013 11:48 #20419 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Noita hukkumisia kannattaisi verrata siihen mitä muuta kännissä toikkaroiville jolpeille tapahtuu talvella pimeän aikaan.

Esmes auton alle jäämisiä on varmasti kanssa ihan mukavasti, koska nämä eivät yleensä ole penaalin terävimpiä kyniä vaan lähinnä kolutettavia apinoita, joista valmistuu jotain väliportaan tuhertajia. Selvitymistaidot ovat luokkaa toimintaleffat, Counter Strike ja AUK eli ei mitään hyödyllistä, mutta luulot ovat suuret, koska karsinan ulkopuolelle on eksytty vain harvoin jos koskaan, mutta sen sisäpuolella vallitsee omakehun ilmapiiri.

Se on juuri se omakehu mikä saa näiden reppanoiden känihukkumiset vaikuttamaan epäilyttäviltä. Koska karsinan sisällä uskotaan, että sellaista sattuu muille ja että omat sankarit kuolevat kunniallisemmin, vaikka pelastaessaan isotissistä blondia palavasta talosta. Tosi asiassa ne ovat erittäin varomattomia eikä niistä ole pelastushommiin.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
01.10.2013 12:30 #20420 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Joo, mutta tässä on tietenkin erona että ne olis kävelleet suoraan ja tietoisina lähimpään vesistöön. Ilman mitään viistoaskeleita. aivan kun ne olis istuneet pubissa kolmen promilen meiningissä ja sit vaan saaneet inspiraation: taidanpa penteles lähtee hyppään tohon läheiseen hyiseen jokeen ja hukuttautua...

Toinen että onko ne menneet veden äärelle jostain muusta syystä. Yleeensähän näitä kulkuja on kyetty seuraan muutamassa tapauksessa jossain määrin liikennevalvontakameroiden avulla ja kyllä askeleet on vieneet määrätietoisesti kohti kohtaloaan. avoimeksi jää onko niitä houkuteltu sinne jonkun huume-erän, rahan, naisen ym varjolla ja ne on menneet punaposkisesti kohti kuolemaansa.
Jos näin on, niin jokin tekijähän silloin näitä kaikkia yhdistää ja teletunnistetiedot voipi olla ihan asiallista tarkistaa. onko jokainen saanut esim samankestoisen puhelun jne

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
01.10.2013 13:27 #20423 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Tukevassa laskuhumalassa tehdään paljon itsemurhia, koska silloin masentaa eikä arvostelukyky toimi. Siinä tilassa moni erehtyy myös auton rattiin, vaikkei rattijuopoista tykkääkään.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
01.10.2013 14:14 #20425 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Järvi-sarjamurhaaja spekulaatio
Tässähän se vitsi onkin. ikinä ei saada tietää oliko kyseessä sarja harkittuja murhia vai itsemurhia. aihetodisteet puhuu vähän molempien puolesta. ikinä ei välttämättä saada tietää kumpaan suuntaan vaaka kallistuu. erikoiseksi tän tekee että vastaavia omituisia itsemurhia tehtiin muissakin maissa ja sielläkin ne tuntui alkaneen ja loppuneen yhtä mystisesti kun suomessakin.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.140 sekuntia