Olen tässä koettanut tutkiskella tuota hiilidioksidia ja sen vaikutusta ilmastoon. Aihepiirihän ei ole niistä kaikista helpoin, mutta toki antoisin. Tulokset eivät tietenkään ole mieleen nykyisen ilmastohysterian aikana jossa fysikaalisetkin lainalaisuudet korvautuvat helpolla poliittisilla totuuksilla.


Katsaus hiilivetyketjuihin.

Hiilidioksidi on luonnollisesti osa niitä hiilivetyketjuja joita planeetallamme piisaa. Itse asiassa sitä on liikaakin ajatellen planeettamme kokoa ja sen syntyvaiheita. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa kivihiili jonka sanotaan muodostuneen kambrikauden metsistä, mutta asiallisesti ottaen, jos asia olisi näin, sen pitäisi muodostaa n. 2-20cm kivihiilikerros.Sen sijaan sen määrä maaperässä on loputon, kun yksin suurimmilla kivihiilialueilla sitä piisaa 2-5km mattona. On arvioitu että jos kivihiiltä hyödynnettäisiin täysimääräisesti energiana, tislattaisiin siitä polttoainetta tai käytettäisiin voimaloissa, sen määrä ei loppuisi koskaan. Varannot ovat ehtymättömät ja ikuiset.

Tietenkään näin ei tapahdu sillä tuskin mikään muu energianlähde on niin mustassa maineessaan. Osaltaan tähän vaikuttaa 1800-luvun nokipiipputeollisuuden aiheuttama saastuminen, mutta myös se, että valtioiden keskeisin kauppaväline on joko energian myyminen tai ostaminen. Ekonomia tältä osin romahtaisi jos otettaisiin käyttöön energia jonka määrä on pohjaton, sillä energia menettäisi arvonsa. Tämän vuoksi ihmiskunta onkin viisaasti hyödyntänyt vain yhtä hiilivetyketjun muotoa öljyä, jonka määrä maaperässä ei sekään ole niin alakantissa kuin yleisesti luullaan. Toki öljyn määrä on minimaalinen jos ajatellaan sitten metaania. Sen todellista määrää  ei ole edes uskallettu arvioida, mutta jokin arvio on, että sitä on kokonainen kerrostuma maapallon sisällä ja niin valtavat määrät että kokonaismäärä ylittää kepeästi vaikkapa mantereiden painon ja tilavuuden. Meidän onneksemme se myös pysyttelee siellä.
 
Grönlannin jäätikön lämpötilakuvaaja viimeisen 15000 vuoden ajalta
Tieteellisten mittausten - niiden oikeiden - mukaan maapallon keskilämpötila on pysynyt luonnollisten vaiheteluidensa sisällä ja nyt tällä hetkellä on pieni viilentymisen jakso. Samaan aikaan politiikot puhua puputtavat miten lämpeneminen on pysäytettävä +0.5 asteeseen tai tulee maailmanloppu. Mainita voisi että esim keskiajan lämpökausi, jonka maksimi oli 1300-luvulla, oli nykyistä noin +4 astetta lämpimämpi.

Kukaan ei tiedä mistä tälläisiä määriä on voinut maapallolle aikanaan syntyä mutta jotakin kosmista alkuperää ne ovat. Ehkä joku Nemesis on aikanaan purskauttanut hiilivetyä sisuksistaaan kun sen plasmakenttä on riittävästi hieronut auringon sähkömagneettisen kentän kanssa, kuka sen tietää? Vastaavalla tavalla Saturnus on aikanaan tehnyt tämän purskauksen ja peittänyt esim Titanin metaanilla kauttaaltaan, josta nykyiset metaanimeret muistona. Nimenomaan peittänyt. Sillä meidänkin kivihiilikentissä löytyy kokonaisia hautautuneita metsiä, eläinfaunoineen kaikkineen ja tunnetaan jopa yksi apinamainen ihmishominidikin sieltä löytyneen. Kyllä siinä hukkuu joo kun päälle sataa tonnikaupalla hiilivetyjä jotka sitten ottavat erilaisia muotoja; metaania, hiiltä tai kaasumaista hiilidioksidia. Muodostaen alle jääneille kilometrien paksuisen massan.

Tiedeyhteisöjen tila

Poliittinen totuus sanoo että hiilidioksidi lämmittää ilmakehää ja niin helppoa se on. Tietenkään mikään tiedeyhteisö ei voi olla yksimielinen, ja väite kyseenalaistettiin alkuun laajalti. Sitten tehtiin se, että toisinajattelevien tutkijoiden työtä vaikeutettiin, rahoitus evättiin, heitä ei kutsuttu enää alan kokouksiin ja jos oli jotakin tutkimuksia; niitä ei joko julkaistu tai niistä tiedottaminen julistettiin pannaan sekä suuren yleisön silmiltä  että tottakai tiedeyhteisöjen omissa piireissä. Nuoret tutkijat tajusivat hyvin mistä kana pissaa ja menivät asemansa vuoksi uuteen muottiin vaikka tiesivätkin tekevänsä pseudotiedettä pelkkien skenaarioiden pohjalta – jotka äitiluonto yleensä itse kumosi. Muuten olisivat menettäneet paitsi apurahansa, myös työnsä. Samalla tiedejulkaisut lähtivät levittämään disinformaatiota ja vääristivät tieteellistä maailmankuvaa. Toisinajattelijoiksi valikoituivat enää muutama vanhempi tutkijaprofessori joilla oli turvatumpi asema, mutta hekin saivat sanansijaa enää internetissä ja yleensä siinäkin vain omilla sivuillaan jonne harva tiensä löysi.

Todetaan tähän kohtaan tieteellisesti että kun hiilivetyjen määrä on niin massiivista mittaluokkaa, että vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä 97 % tuli luonnon omista lähteistä, erityisesti maasta ja meristä. Vain 3 prosenttia tulee fossiilisten polttoaineiden palamistuotteena. Ilmakehän hiilidioksidi oli korkeintaan 0,001 % kiviaineksissa, maaperässä, merissä ym. olevasta CO2:n kokonaismäärästä.

Ilmastohysteriassa tutkivat journalistit ja tiedetoimittajat ovat kadonneet sukupuuttoon. Kuka tahansa voi helpolla nähdä ilmasto ei ole lämmennyt, vaan pikemmin viilentynyt holoseenikaudesta ja että lämpimämpiä jaksoja tunnetaan historiallisesta ajalta useampiakin. Tämä kuitattiin sillä että ilmasto oli toki ollut lämpimämpi – kuin myös valtameret -  ja se johtui luonnollisista syistä kun taas nykyinen ilmastonlämpeneminen johtuu ihmisestä ja hänen vaikutuksestaan. Näin helppoa se on. Ja siihen että ilmasto alkoikin viiletä kesken ilmastonlämpenemishysterian, se ohitettiin huomauttamalla että hiilidioksidi varastoituukin valtameriin luoden sen pohjiin todellisen lämpöpommin, joka sitten posahtaa jossain kohtaa.

Sananen kaksi hiilidioksidista

En tiedä oliko tämä vähän pitkä alustus mutta nyt päästään siihen lupaamaani hiilidioksidiin. Ensin meitä maallikoita tietenkin kiinnostaa miten se hiilidioksidi lämmittää tai mikä on sen fysikaalinen metodi? Se imee itseensä  auringon tuottamaa infrapunaenergiaa on oikea vastaus.  Ensimmäisellä 20 miljoonasosalla hiilidioksidia on se isoin osa lämpötilaan. Noin 200 miljoonasosan jälkeen se on imenyt itseensä suurimman teoreettisen määrän jonka se voi vastaanottaa. Hiilidioksidipitoisuus on noussut 1900-luvun alun 300 miljoonasosasta 2000-luvun alun 400 miljoonasosaan. Se kuulu jääkiekkomaila juttu jossa hiilidioksidin määrää ilmakehässä on verrattu siihen määrään mitä oli viimeisimmän `pikkujääkauden´ aikana.

Tyynimeri kylmenee
Vittumaisintahan tässä on että nyt kun viimeinenkin koululainen on saatu uskomaan millainen lämpöpommi maailman valtamerissä kytee, niin tyynivaltameri ottaa ja jatkaa kylmenemistään.


Laskennallisesti on todettava että hiilidioksidi on hyvin heikko kasvivhuonekaaasu mitä tulee energian varastointiin. Määrillä joita on ilmakehässä että sen tietämyksemme sen kyvystä vastaanottaa infrapunaenergiaa, se voisi nostaa maapallon keskilämpötilaa 0.2 celsiusta vuosisadan loppuun mennessä. Määrä jota ei pystytä edes mittaamaan. Asiaa tukee maapallon ilmastohistoriakin jossa on nähty kylmien ja lämpimien kausien tulevan ja menevän ilman mitään korrelaatioyhteyttä hiilidioksidin määrään.

Sitten on kysyttävä missä määrin hiilidioksidi lämmittää valtameriä. Meret eivät voi vastaanottaa pitkäaaltoista infrapunasäteilyä, jota ilmakehän vesihöyry, hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut säteilevät, kun tuolla taajuudella oleva säteily ei kykene fysiikan lakien mukaan tunkeutumaan veteen kuin millimetrin murto-osien syvyyteen. Ajatus siitä että infrapunasäteily kykenisi lataamaan meren hiilidioksidimääriä on ajatuksena luonnonlakien vastainen. Tietenkin on huomautettava että valtaosahan ilmakehän hiilidioksidista päätyy valtameriin mutta pääosa niistä sitoutuu erilaisina hiiliyhdisteinä eliölajeihin ja ne jotka eivät, kerrostuvat merenpohjan sedimentteihin. Ne eivät siis yhdisty millään tavalla meriveteen minkä sanoo tietenkin arkijärkikin; muutenhan joisimme valtameristä  puhdasta vichyä.   

Tämä on nyt vain tämän aikakauden humputus ja sen kanssa pitää vain elää. Minulle tämä tuo mieleen kun amerikoissa aikanaan joku kaupunginvaltuusto päätti että  kun piin arvo on niin vaikea, niin olkoon piin arvo 3.14 sijasta tasan 3. Sillä mitataan. Poliittinen lausuma ohittaa aina luonnonlait ja sillä sipuli.

Jukkis

Kirjoittaja on suorittanut autokoulun ja kerran eläissään opiskellut hitsausluokankin joka tekee hänestä pätevän puhumaan tiedemaailman nimissä.