Tunnustan olevani harvinaisen korkealentoinen, vaikeaselkoinen ja ihan omalla aaltopituudellani. Uskoisin että monikin tsemppaa näitä kivilöytöjäni mutta on tuskin varma mistä oikein on kysymys. Ihan vaan perusteiden vuoksi koetan nähdä erityisvaivaa ja selittää asiaa yleistajuisesti. Kysymys on tottakai – ei enempää eikä vähempää – kuin meidän suomalaisten alkuperästä.


Me tunnemme sen jääkautena muttei mitään jääkautta ollut, ainakaan sillä tavoin kuin se meille esitetään. Kylmää kuitenkin oli, ja niin kylmää että jos elämää  skandinaviassa oli, se oli kituliasta ja arktista. Sitten alkoi lämmetä ja ensimmäisiä ihmisiä alkoi ottamaan ensiaskeleitaan kohti pohjolaa. Jonkinlaisia peuranmetsästäjiä jossakin Puolan ja Saksan keskiosissa ja idästä päin alkoivat saavuttamaan Äänisen rantamia.  Eletään Yoldiameren aikakautta ja Yoldiassa ei ihmisiä nähtäisi. Ihmisiä on toki skandinavian eteläosissa. Heitä kutsutaan monenlaisilla nimityksillä; on kunda- fosna- tai meglemose- jne kulttuureita. Käytännössä ne ovat kaikki samaa porukkaa, mutta kansallisista syistään jokainen valtio on antanut niille omat nimensä.

rantaviiva
Jukkisen tutkimuskohde "ylin rantaviiva" eli yoldiameren aikainen saari. Kuva kuvastaa hyvin yoldia- ancylus- sekä litorinameren eri vaiheita muinaisina rantaviivoina. Tietenkin kun haluaa kavuta aina niille korkeimmille kohdille, on syytä muistaa että ylämäkiä tässä maassa piisaa.

Vasta kun ollaan vuodessa 8600eaa ja Yoldia muuttunut Ancylusjärveksi ensimmäisiä ihmisiä ilmaantuu baltian rannikolle, karjalankannakselle ja alkavat tähytä vastarantaa. Muinaistutkijoiden mielestä siis Suomi oli viimeinen fennoskandian maista joka sai asutusta päälleen.

Tämä asutusteoria on kiistatta kaunis ja se on tieteilijöiden viimeisin sana aiheesta.  Sen vuoksi onkin ollut historiansa ajan outoa, että vanhimmat ihmisasutuksen jäljet ovat löytyneet kaukaa pohjoisesta, jostakin jäämeren Ruijan ja Utsjoen alueilta. Tätä sanotaan komsankulttuuriksi eikä vieläkään tiedetä keitä he olivat ja miten he olivat päätyneet niille alueille jo 500-1000 vuotta ennen etelästä saapuneita ihmisiä. Lähimmät muut ihmiset kun pitää etsiä Norjan ja Ruotsin eteläosista jos vielä oikein sieltäkään. Aikanaan esitettiin jopa että  komsankulttuurin ihmiset olisivat tulleet paikanpäälle jo ennen viimeisimmän jääkausijakson alkua, ja jääneet sinne ”jääkauden taskuun” jossa elelleet tuhansia ja taas tuhansia vuosia eristyksissä kaikesta. Luonnollisesti arveltiin heidän olevan alkusaameiaisia. Arvoitukseen ei ole vieläkään vastausta. Nykypäivän tutkijat ovat sivuuttaneet komsan lähes kokonaan kiusallisena detaljina, ja pyrkineet tietoisesti jopa nuorentamaan sitä jotta se istuisi vallitsevaan paradigmaan.

seitakivi
Tyypillinen megaliitti eli kivipatsas venäjän Vottovaaralta. Käytännössä tässä patsastyypissä on aina etukivi punaista kivilaatua ja "takajalat" harmaata kiveä. Sen identtisiä sisaruksia on yksin suomen puolella sen sata vastaavaa joten turha tulla puhumaan mitään luonnontekosista. Luonto ei valmista identtisiä kopioita. Huomautan kuitenkin, alan experttinä, että Vottovaaralla on muutama kivipatsas joka rikkoo räikeästi megaliittikulttuuria vastaan, ja on syytä epäillä, että sitä on "rakennettu" myös jälkikäteen.

OSA II  Yoldia-kulttuuri

Sitten on tämä allekirjoittaneen vahva näkemys, että Itämeren altaalla oli jo niin ikään väkeä 1000 vuotta ennen kuin nämä etelän peuranmetsästäjät  saapuivat. Silloin Itämeri oli tietenkin Yoldia-merenä ja se oli murrosmainen saaristo. Tieteellisesti näitä saaria kutsutaan ylimmäksi rantaviivaksi, sillä ne ovat alueita jotka eivät  koskaan vajonneet meren alle kun maanvajoama alkoi. Ei tietenkään tietoa koska tämä maanvajoama on alkanut mutta ehkä joskus vuoden 15 000 eaa tienoilla? Nämä alkusaaret kuhisivat ihmisiä  ja sen takia sanonkin sitä yoldia-kulttuuriksi. Korostan että hyvin harvalla on tästä asiasta käsitystä, kiitos vaikeaselkoisuuteni, ja tieteellisellä puolella ei sitäkään vähää.

Heidät tunnistaa heidän tekemistään kivipatsaista joita valitettavan moni pitää jääkauden luomina luonnonoikkuina – mitäs muutakaan kukaan niistä voisi sanoa? Niiden identtisyys toisiinsa nähden, esiintymät vain ylimmän rantaviivan yläpuolella jne puhuvat vahvaa käsitystä ihmiskäden tekosista. Niiden aluskivenä toimiva punainen kivi muistuttaa meitä kalevalaisesta alkumunasta,  joten näiden kivipatsaiden sanoma on vieläpä  tulkittavissakin. Näille kivipatsaille ei ole minkäänlaista esikuvaa missään, ja vaikka taiteellisella tasollaan tämä kulttuuri ei olekaan ainutlaatuinen, viittaavat kivipatsaat vahvaan identitettiin ja tyystin omaleimaiseen kulttuuriin.

yoldia meri
Jukkisen hahmottelema salaperäinen Yoldia-kulttuuri, jonka olemassaoloa ei ole vielä tunnustettu. Karttakuva, joka muuten on rötsitty mauri rastaan kotisivuilta, kuvastaisi aikaa n. 9500 eaa. Jollakin tavalla itämeren altaalla on jo tällöin vallinnut N3-geenityyppinen kulttuuri kun lähimmät muut kansat eivät ole edes eksyneet itämeren altaalle.

Tavalla tai toisella he ovat ne, pakko olla, josta me suomalaiset polveudumme. He ovat alkukulttuurimme.  Ei tietenkään ole mitään käsitystä mistä he ovat tulleet ja milloin. Kuitenkin huomanneet silloisen yoldiameren täynnänsä ravintoa; kalaa, hylkeitä, valaita, saaristoissa pesiviä  lintuja jne jne ja ehtineet levittäytyä lähes koko alkusaariston mitalta. Onko heillä ollut jokin yhteys pohjoisempaan komsankulttuuriin on tietämätöntä. Ovatko hekin sinnitelleet paikanpäällä viimeisimmän veiksel-kauden on sekin spekulaatiota vai ovatko vain tulleet tuhat vuotta ennen muita, voidaan sitäkin tällä hetkellä vielä vain arvailla. varmaa on vain että he olivat täällä.

Jotain yleistajuista voidaan ehkä tietää. Siinä on apuna edesmenneen Kalevi Wiikin geenitutkimukset. Loogisesti kai asia on niin, että mitä  geentityyppiä esiintyy eniten, se on myös luonteeltaan vanhinta. Eniten esiintyy N3 –geeniä, toiseksi eniten I-geeniä ja sitten tulevat nämä R1a ja R1b –geenit. Ne kielivät  kaikki joistakin historiallisista muuttoaalloista. Jos tämän asettaisi niin, että N3 on tämän yoldia-kulttuurin geenityyppi, ancylusjärven aikana tänne baltiasta saapuneet I-geenien kantajia ja sitten ovat tulleet nämä indoeurooppalaiset (vasarakirves) geenityypit neoliittisella kivikaudella ja viimeisin joskus pronssikauden/keskiajan tietämillä ruotsin suunnasta, olisi näkemys looginen.

Toivon että tämä vähän valotti asioita? Lyhyesti sanoen yoldia-kulttuuri on tieteelle entuudestaan tuntematon kulttuuri maamme asutushistorian alkuhetkiltä. Tämä tuntematon kulttuuri outoine kivipatsaineen(megaliitit)  on myös se, on myös meidän varhaisimmat esi-isämme, alkukulttuuri, josta me kaikki olemme polveutuneet. Sekä luoneet sen jatkumon joka on johtanut tähän päivään. Mutta todistaahan se senkin, että meidän suomalaisten esi-isät taisivat olla täällä tuhat vuotta ennen näitä muita kansoja.

Jukkis