Tunnustan olevani harvinaisen korkealentoinen, vaikeaselkoinen ja ihan omalla aaltopituudellani. Uskoisin että monikin tsemppaa näitä kivilöytöjäni mutta on tuskin varma mistä oikein on kysymys. Ihan vaan perusteiden vuoksi koetan nähdä erityisvaivaa ja selittää asiaa yleistajuisesti. Kysymys on tottakai – ei enempää eikä vähempää – kuin meidän suomalaisten alkuperästä.


Me tunnemme sen jääkautena muttei mitään jääkautta ollut, ainakaan sillä tavoin kuin se meille esitetään. Kylmää kuitenkin oli, ja niin kylmää että jos elämää  skandinaviassa oli, se oli kituliasta ja arktista. Sitten alkoi lämmetä ja ensimmäisiä ihmisiä alkoi ottamaan ensiaskeleitaan kohti pohjolaa. Jonkinlaisia peuranmetsästäjiä jossakin Puolan ja Saksan keskiosissa ja idästä päin alkoivat saavuttamaan Äänisen rantamia.  Eletään Yoldiameren aikakautta ja Yoldiassa ei ihmisiä nähtäisi. Ihmisiä on toki skandinavian eteläosissa. Heitä kutsutaan monenlaisilla nimityksillä; on kunda- fosna- tai meglemose- jne kulttuureita. Käytännössä ne ovat kaikki samaa porukkaa, mutta kansallisista syistään jokainen valtio on antanut niille omat nimensä.

rantaviiva
Jukkisen tutkimuskohde "ylin rantaviiva" eli yoldiameren aikainen saari. Kuva kuvastaa hyvin yoldia- ancylus- sekä litorinameren eri vaiheita muinaisina rantaviivoina. Tietenkin kun haluaa kavuta aina niille korkeimmille kohdille, on syytä muistaa että ylämäkiä tässä maassa piisaa.

Vasta kun ollaan vuodessa 8600eaa ja Yoldia muuttunut Ancylusjärveksi ensimmäisiä ihmisiä ilmaantuu baltian rannikolle, karjalankannakselle ja alkavat tähytä vastarantaa. Muinaistutkijoiden mielestä siis Suomi oli viimeinen fennoskandian maista joka sai asutusta päälleen.

Tämä asutusteoria on kiistatta kaunis ja se on tieteilijöiden viimeisin sana aiheesta.  Sen vuoksi onkin ollut historiansa ajan outoa, että vanhimmat ihmisasutuksen jäljet ovat löytyneet kaukaa pohjoisesta, jostakin jäämeren Ruijan ja Utsjoen alueilta. Tätä sanotaan komsankulttuuriksi eikä vieläkään tiedetä keitä he olivat ja miten he olivat päätyneet niille alueille jo 500-1000 vuotta ennen etelästä saapuneita ihmisiä. Lähimmät muut ihmiset kun pitää etsiä Norjan ja Ruotsin eteläosista jos vielä oikein sieltäkään. Aikanaan esitettiin jopa että  komsankulttuurin ihmiset olisivat tulleet paikanpäälle jo ennen viimeisimmän jääkausijakson alkua, ja jääneet sinne ”jääkauden taskuun” jossa elelleet tuhansia ja taas tuhansia vuosia eristyksissä kaikesta. Luonnollisesti arveltiin heidän olevan alkusaameiaisia. Arvoitukseen ei ole vieläkään vastausta. Nykypäivän tutkijat ovat sivuuttaneet komsan lähes kokonaan kiusallisena detaljina, ja pyrkineet tietoisesti jopa nuorentamaan sitä jotta se istuisi vallitsevaan paradigmaan.

seitakivi
Tyypillinen megaliitti eli kivipatsas venäjän Vottovaaralta. Käytännössä tässä patsastyypissä on aina etukivi punaista kivilaatua ja "takajalat" harmaata kiveä. Sen identtisiä sisaruksia on yksin suomen puolella sen sata vastaavaa joten turha tulla puhumaan mitään luonnontekosista. Luonto ei valmista identtisiä kopioita. Huomautan kuitenkin, alan experttinä, että Vottovaaralla on muutama kivipatsas joka rikkoo räikeästi megaliittikulttuuria vastaan, ja on syytä epäillä, että sitä on "rakennettu" myös jälkikäteen.

OSA II  Yoldia-kulttuuri

Sitten on tämä allekirjoittaneen vahva näkemys, että Itämeren altaalla oli jo niin ikään väkeä 1000 vuotta ennen kuin nämä etelän peuranmetsästäjät  saapuivat. Silloin Itämeri oli tietenkin Yoldia-merenä ja se oli murrosmainen saaristo. Tieteellisesti näitä saaria kutsutaan ylimmäksi rantaviivaksi, sillä ne ovat alueita jotka eivät  koskaan vajonneet meren alle kun maanvajoama alkoi. Ei tietenkään tietoa koska tämä maanvajoama on alkanut mutta ehkä joskus vuoden 15 000 eaa tienoilla? Nämä alkusaaret kuhisivat ihmisiä  ja sen takia sanonkin sitä yoldia-kulttuuriksi. Korostan että hyvin harvalla on tästä asiasta käsitystä, kiitos vaikeaselkoisuuteni, ja tieteellisellä puolella ei sitäkään vähää.

Heidät tunnistaa heidän tekemistään kivipatsaista joita valitettavan moni pitää jääkauden luomina luonnonoikkuina – mitäs muutakaan kukaan niistä voisi sanoa? Niiden identtisyys toisiinsa nähden, esiintymät vain ylimmän rantaviivan yläpuolella jne puhuvat vahvaa käsitystä ihmiskäden tekosista. Niiden aluskivenä toimiva punainen kivi muistuttaa meitä kalevalaisesta alkumunasta,  joten näiden kivipatsaiden sanoma on vieläpä  tulkittavissakin. Näille kivipatsaille ei ole minkäänlaista esikuvaa missään, ja vaikka taiteellisella tasollaan tämä kulttuuri ei olekaan ainutlaatuinen, viittaavat kivipatsaat vahvaan identitettiin ja tyystin omaleimaiseen kulttuuriin.

yoldia meri
Jukkisen hahmottelema salaperäinen Yoldia-kulttuuri, jonka olemassaoloa ei ole vielä tunnustettu. Karttakuva, joka muuten on rötsitty mauri rastaan kotisivuilta, kuvastaisi aikaa n. 9500 eaa. Jollakin tavalla itämeren altaalla on jo tällöin vallinnut N3-geenityyppinen kulttuuri kun lähimmät muut kansat eivät ole edes eksyneet itämeren altaalle.

Tavalla tai toisella he ovat ne, pakko olla, josta me suomalaiset polveudumme. He ovat alkukulttuurimme.  Ei tietenkään ole mitään käsitystä mistä he ovat tulleet ja milloin. Kuitenkin huomanneet silloisen yoldiameren täynnänsä ravintoa; kalaa, hylkeitä, valaita, saaristoissa pesiviä  lintuja jne jne ja ehtineet levittäytyä lähes koko alkusaariston mitalta. Onko heillä ollut jokin yhteys pohjoisempaan komsankulttuuriin on tietämätöntä. Ovatko hekin sinnitelleet paikanpäällä viimeisimmän veiksel-kauden on sekin spekulaatiota vai ovatko vain tulleet tuhat vuotta ennen muita, voidaan sitäkin tällä hetkellä vielä vain arvailla. varmaa on vain että he olivat täällä.

Jotain yleistajuista voidaan ehkä tietää. Siinä on apuna edesmenneen Kalevi Wiikin geenitutkimukset. Loogisesti kai asia on niin, että mitä  geentityyppiä esiintyy eniten, se on myös luonteeltaan vanhinta. Eniten esiintyy N3 –geeniä, toiseksi eniten I-geeniä ja sitten tulevat nämä R1a ja R1b –geenit. Ne kielivät  kaikki joistakin historiallisista muuttoaalloista. Jos tämän asettaisi niin, että N3 on tämän yoldia-kulttuurin geenityyppi, ancylusjärven aikana tänne baltiasta saapuneet I-geenien kantajia ja sitten ovat tulleet nämä indoeurooppalaiset (vasarakirves) geenityypit neoliittisella kivikaudella ja viimeisin joskus pronssikauden/keskiajan tietämillä ruotsin suunnasta, olisi näkemys looginen.

Toivon että tämä vähän valotti asioita? Lyhyesti sanoen yoldia-kulttuuri on tieteelle entuudestaan tuntematon kulttuuri maamme asutushistorian alkuhetkiltä. Tämä tuntematon kulttuuri outoine kivipatsaineen(megaliitit)  on myös se, on myös meidän varhaisimmat esi-isämme, alkukulttuuri, josta me kaikki olemme polveutuneet. Sekä luoneet sen jatkumon joka on johtanut tähän päivään. Mutta todistaahan se senkin, että meidän suomalaisten esi-isät taisivat olla täällä tuhat vuotta ennen näitä muita kansoja.

Jukkis
Gravatar
Erkki
Yhdysvalloissa hiekkakiviautomaassa on hämmästyttävä kivipaasi, joka värähtelee ->
https://tekniikanmaailma.fi/usassa-on-120-metria-korkea-kivitorni-joka-huojahtelee-kerran-sekunnissa-tutkijat-aanittivat-kivimetronomin-aanta-kuuntele-tasta/
Ammoisina aikoina megliittirakennelmia on varmasti käytetty energialähteenä (akku), lähettiminä yms kehittyneemmän sivilisaation toimesta. Mitä sittemin on tapahtunut sille sivilisaatiolle kuka tietää. Meikäläisten vaatimattomat jalkakivet vrt. euroopan megaliittialueet ovat jääkauden jälkeisen korkeamman sivilisaation yrityksiä elvytää kulttuuriaan ja entistä menestystä vetäytyvän kylmyyden rajamailla. Kuin meikäläiset cityihmiset ajettaisiin takaisin metsään valtakunnalisen sähköverkon romahdettua ja epätoivoisesti yritettäisiin esim aurinkopaneeliella väsätä sähköä. Voi tosin olla copycat toimintaa myöhemmiltä taantuneilta kulttuureilta, joilla haettiin menestystä, mutta jokin maapallolla muuttui, kun kivet lakkasivat toimimasta.

Gravatar
Erkki
https://www.flickr.com/photos/65726513@N00/3329120236
Gravatar
Antero
Lainaus ei ollut Ylestä vaan HS:sta

https://dynamic.hs.fi/2018/dna/

Tässä jutussa mainitaan suomalaisten kolme yleisintä geeniä, N3, R1a ja R1b. Se toiseksi yleisin on vanhinpia Euroopassa ja Suomen alueella se on sivuutettu kokonaan. "Yleiskäsitys" ei puhu eikä kerro I1-geenistä mitään ja myönnän että kveeninä (pohjalaisena) en ole liioin suomalainen. Saamelaisilla miehillä, kuten kainuulaisilla miehillä I1 oli enemmistö. Nykyisin N3 on yleisin saamelaisilla ja myös "Ilmajoen Iivari isännät" ovat vaihtumassa N3 tyyppiin. Tämä kehitys alkoi nykyisen Kyrönjoen vaiheilla 1500-luvun jälkeen ja näistä N3:sta moni oli joko savolaista tulijaa, että Hämeen suunnasta tulleita "nimismiehiä" ja pappeja. Ilmajoen isäntien vaihtuminen alkoi "Kälviäläis aallolla" ensin syrjäseuduille perustettujen torppien kautta. Kantatalojen isäntien I-geeni vaihtui menemällä reisimettään talon tyttären kanssa ja N3 vävystä tuli talon uusi isäntä.

Gravatar
Antero
Jos nyt oikein muistan, jäämies Ötzin jo lähes sukupuuttoon kuollut sukulinja on sitä vanhinta Suomessa asunutta K1 linjan alalajia G-M201. Nykyisin tuota muistaakseni on jossain Paltamon suunnalla. Seuraavaksi vanhin on I1 jota on pohjalaisilla ja satakuntalaisilla (kveeneillä) ja se on myös alunperin ollut saamelaisten miesten alkuperäinen DNA. Rappasodan jälkeen N3:stä tuli enemmistö kainuulaisten ja Vienan karjalaisten tapettua toisensa, heidän tilalle muutti Ruotsin kunkun Juhanan suosiollisella avustuksella savolainen Niilo.

"Yli puolella suomalaisista miehistä on itäinen isälinja, josta tutkijat käyttävät nimeä N (N-M231). Linjan ensimmäisen miehen arvellaan syntyneen jossain Kaakkois-Aasiassa 23 000 vuotta sitten. Suomalaisten tavallinen alatyyppi on N-M178. Tämän mutaation arvellaan syntyneen ehkä 8 400 vuotta sitten Kiinan ja Mongolian seuduilla. Jälkeläiset lähtivät leviämään noin 4 500 vuotta sitten pohjoiseen ja länteen, aina Suomeen asti."

Lähde Yle

Gravatar
Jukkis
Mä oon aivan eri linjoilla tuosta N3 -geenistä yleiskäsityksen kanssa. Ihmispopulaatio on vähän kun niittykin jossa on alkuun vaan sinisiä kukkia. Kun sinne putkahtaa jostain punaisia kukkia niin osuus on aina pienempi kun alkuperäisten (vaikkakin määrä kasvaa kesä kesältä kunnes molempia on 50%). Sit kun tulee vielä keltaisia ja sen perään valkoisia kukkia, voidaan esittää selviönä että uusinta tulokasta on aina vähiten - vanhinta eniten. Tämä on ihan logiikkaa. Wiik sen kylläkin ymmårsi mutta kun joutu muitten akateemikoiden hampaisiin, tehtiin epälooginen versio geeniperimien saapumisjärjestyksestä
Piilota kommentointilomake